گۆڕان نیوز- تعریف عسر و حرج، این است که ایجاد وضعیتی برای زن ، زندگی مشترک را با سختی غیر قابل تحملی، همراه سازد . موارد عسر و حرج در قانون ، شامل ترک زندگی مشترک ، کتک زدن ، اعتیاد و یا بیماری صعب العلاج مرد است.

طلاق، یکی از نهادهای حقوقی مورد پیش بینی قانون گذاران است و در تمام کشورهای دنیا با هر فرهنگی، وجود دارد. هنگامی که ادامه زندگی زناشویی به هر دلیلی، برای زوجین، غیر ممکن و دشوار می گردد، می توانند با مراجعه به محاکم قانونی، و ارایه دادخواست خود، مبنی بر صدور حکم طلاق، اقدام به جدایی از یکدیگر نمایند.

در کشور ما نیز، در قانون مدنی، طلاق، مورد پیش بینی قانون گذار قرار گرفته و موادی را به آن، اختصاص داده است. در قانون ما، طلاق، حقی است که برای مردان در نظر گرفته شده و هر زمان که اراده نمایند، بدون نیاز به ارایه هیچ دلیلی، می توانند اقدام به مطلقه نمودن همسر خود نمایند. قانون گذار، در شرایط بخصوصی، حق تقاضای طلاق را، برای زنان نیز در نظر گرفته است و در صورت وجود آن شرایط که عسر و حرج نامیده شده، زنان نیز می توانند تقاضای صدور حکم طلاق را از دادگاه داشته باشند.

تعریف عسر و حرج، این است که ایجاد وضعیتی برای زن ، زندگی مشترک را با سختی غیر قابل تحملی، همراه سازد . موارد عسر و حرج در قانون ، شامل ترک زندگی مشترک ، کتک زدن ، اعتیاد و یا بیماری صعب العلاج مرد است؛ اما عسر و حرج زن ، صرفا محدود به این موارد نیست . نحوه اثبات عسر و حرج ، با استناد به شهادت شهود ، نظریه پزشکی قانونی و مواردی از این قبیل ، می باشد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *