گۆڕان نیوز- با هدف مدیریت توأمان آب و مصرف برق در چاه‌های کشاورزی، شرکت‌های آب منطقه‌ای، توزیع برق مکلفند شدند نسبت به اجرای شیوه نامه مدیریت توأمان منابع آب و مصارف برق چاه های کشاورزی اقدام کنند.

گۆڕان نیوز- با هدف مدیریت توأمان آب و مصرف برق در چاه‌های کشاورزی، شرکت‌های آب منطقه‌ای، توزیع برق مکلفند شدند نسبت به اجرای شیوه نامه مدیریت توأمان منابع آب و مصارف برق چاه های کشاورزی اقدام کنند.

به گزارش گۆڕان نیوز، مهندس آرش آریانژاد گفت: در راستای اجرای مصوبه شماره ۱۳۹۲۶۱/ت۵۹۹۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۰۸/۰۷ تصویب نامه‌ شماره۱۲۳۳۹۱/ت۵۸۸۲۱هـ مورخ ۱۴۰۰/۱۰/۱۱ هیئت محترم وزیران جزء “ز” ماده ۲۹ قانون توزیع عادلانه آب و ماده ۷ آیین نامه اجرایی بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی و با هدف مدیریت توأمان آب و مصرف برق در چاه‌های کشاورزی، شرکت‌های توزیع برق، آب‌های منطقه‌ای و آب و برق خوزستان، مکلفند از تاریخ ۱۴۰۲/۰۳/۰۱  نسبت به اجرای شیوه نامه مدیریت توأمان منابع آب و مصرف برق چاه‌های کشاورزی اقدام نمایند.

مدیر عامل شرکت آب منطقه‌ای کردستان افزود: بر اساس این شیوه‌نامه‌ مبنای محاسبه برداشت مجاز آب حجم مندرج در پروانه بهره‌برداری چاه کشاورزی می‌باشد و کشاورزان بدواً مکلف به نصب کنتور حجمی هوشمند در راستای محاسبه حجم آب مصرفی می باشند و در انتهای هر ماه انرژی (برق) مصرف شده را با سهمیه قراردادی انرژی ماهانه هر مشترک مقایسه و در صورتی که مصرف انرژی ماهانه مشترک بیش از سهمیه قراردادی باشد موضوع به نحو مقتضی به مشترک ابلاغ می‌گردد.

مهندس آرش آریانژاد ادامه داد: مشترک مؤظف است ضمن مراجعه حداکثر ظرف مدت دو هفته‌ به شرکت آب منطقه‌ای نسبت به اصلاح الگوی مصرف بر اساس اطلاعات پروانه‌ بهره‌برداری چاه، اقدام نماید؛ در غیراینصورت شرکت آب منطقه‌ای با اعلام به شرکت توزیع برق نسبت به قطع انشعاب برق تا تعیین تکلیف نهایی، اقدام خواهد نمود

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *