گۆڕان نیوز- نشست کمیته هیئت اختلاف استان کردستان در محل استانداری با حضور استاندار، مدیرکل دادگستری و دو عضو مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با محوریت بررسی حکم عضویت «وفا اصلانی» در شورای اسلامی شهر سنندج  برگزار شد و رای بە سلب عضویت داد.

گۆڕان نیوز- نشست کمیته هیئت اختلاف استان کردستان در محل استانداری با حضور استاندار، مدیرکل دادگستری و دو عضو مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی با محوریت بررسی حکم عضویت «وفا اصلانی» در شورای اسلامی شهر سنندج  برگزار و سلب عضویتتصلانی مورد تایید قرار گرفت.

براساس گزارش گۆڕان نیوز، روز  شنبە مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۰۶ جلسەی کمیتە هیات حل اختلاف استان کردستان در استانداری کردستان با محوریت بررسی پروندەی مطروحەی عضویت وفا اصلانی عضو فعلی شورای اسلامی شهر سنندج برگزار شد. و عضویت وفا اصلانی در شورای اسلامی شهر سنندج سلب شد.

گفتنی است که وفا اصلانی، عضو شورای اسلامی شهر سنندج که ٣١ خرداد ماه سالجاری به دلیل بیماری و پیگیری مراحل درمان خود، از سمت خود در شورا استعفا داد.

در اجرای بند ۶، مادەی ۹۲، قانون شوراها:
١-بر اساس بندهای ۵الی۸ ،مادەی ۹۲،آرائە شورای حل اختلاف استان قابل تجدید نظر خواهی بودە و ظرف بیست روز پس از تحویل رای، قابل اعتراض در هیئت  حل اختلاف مرکزی خواهد بود،
و نکتەی دوم اینکە برابر تبصرە ۴همان مادە، اجرای رای سلب عضویت از شورای اسلامی، پس از قطعیت یافتن در هیئت حل اختلاف مرکزی ممکن خواهد بود و تا تعیین تکلیف نهایی در هیئت حل اختلاف مرکزی، عضویت در شورا کماکان ،ادامە خواهد یافت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *