گۆڕان نیوز- موسسه نیما فیلم مریوان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان اولین جشنواره  فیلم مستند  زریبار را در سال 1401 برگزار می کند.

گۆڕان نیوز- موسسه نیما فیلم مریوان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان اولین جشنواره  فیلم مستند  زریبار را در سال ۱۴۰۱ برگزار می کند.

به گزارش گۆڕان نیوز- امروزه سینما به عنوان هنرهفتم ویک وسیله ارتباطی فراگیربا بهره گیری ازجادوی تصاویرمتحرک در جهت ارتقای فرهنگی جوامع درابعادمختلف اجتماعی وفرهنگی و..تاثیر بسزایی دارد.

در این راستا موسسه نیما فیلم مریوان با همکاری اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان کردستان ومشارکت سازمان امورسینمایی وسمعی بصری وسایر دستگاه های فرهنگی واجرایی (جشنواره فیلم کوتاه زریبار) را با محوریت  الف : آسیب های اجتماعی وفرهنگی ب: محیط زیست برگزار می نماید، امید است با برگزاری این جشنواره گامی ارزنده وموثر در کاهش آسیب های اجتماعی وفرهنگی وارتقاوگشترش ارزش نهادن به موضوع محیط زیست برداشته شود.

اهداف و رویکرد جشنواره:

– ایجاد بستر برای پیش‌گیری از آسیب‌های اجتماعی وترویج فرهنگ حفاظت محیط زیست وبه تصثویر کشیدن ،پتانسیل هاوداشته های طبیعی و گسترش و ارزش نهادن به تکریم محیط زیست

– تقویت و حمایت از آثار و فیلم هایی با محوریت آسیب‌های اجتماعی و  محیط زیست

-ارتباط موثر با فعالان عرصه فیلم کوتاه داستانی و مستند و معرفی چهره های خلاق

– ارتباط با فیلمسازان کوتاه سراسر کشور

– شرکت در این جشنواره برای تمامی فیلمسازان اعم از حرفه ای وآماتور،آزاد ورایگان است.

محورها و موضوعات جشنواره:

 الف– آسیب‌های اجتماعی

  شامل فیلم هایی با محوریت آسیب‌های اجتماعی (مانند بزهکاری، اعتیاد، قاچاق ،طلاق ،کودک آزاری،خانواده،سالمندان،تکدی گری،فضای مجازی،حاشیه نشینی،کسب وکارهای کاذب،سرقت و … ) و تاثیر آن بر زندگی فردی و اجتماعی،  نقش فرد و  جامعه در کاهش معضلات اجتماعی و … توانمند سازی نهاد خانواده برای مراقبت از فرزندان در برابر تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم آسیب‌های اجتماعی و …

ب–  محیط زیست

شامل فیلم هایی با موضوع  محیط زیست و انسان ، جایگاه محیط زیست ، چالش‌ها و معضلات زیست محیطی ، عاشقان و فعالان خدمت به محیط زیست ، فرصت‌ها و بسترهای محیط زیستی در جامعه و نقش آن در توسعه گردشگری ، محیط بانان و …

بخش‌های جشنواره:

فیلم ها ی کوتاه داستانی ،مستند،پویا نمایی


الف: مسابقه فیلم‌های کوتاه داستانی

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه داﺳﺘﺎﻧﯽ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه (از ﺳﺎل ۱۳۹۷ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن) در ﭼﺎرﭼﻮب اﻫﺪاف ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎ محوریت آسیب های اجتماعی وفرهنگی ، محیط زیست با ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن ۴۰ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﻀﻮر می ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ب : مسابقه فیلم‌های کوتاه مستند

ﻓﯿﻠﻢﻫﺎی ﮐﻮﺗﺎه مستند ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه (از ﺳﺎل ۱۳۹۷ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن) در ﭼﺎرﭼﻮب اﻫﺪاف ﺟﺸﻨﻮاره ﺑﺎ محوریت الف : آسیب های اجتماعی وفرهنگی  ب : محیط زیست با ﺣﺪاﮐﺜﺮ زﻣﺎن ۴۰ دﻗﯿﻘﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ.

پ: نکوداشت یک فعال محیط زیست یا یک سازمان مردم نهاد فعال در عرصه محیط زیست

از یک فعال محیط زیست یا یک سازمان مردم نهاد که در زمینه حفظ ، پاسداشت و فرهنگ مراقبت از محیط زیست فعالیت چشمگیری داشته باشد قدردانی به عمل می‌آید.

ت:تجلیل وبزرگداشت فیلم سازان شهرستان مریوان

 د:برگزاری کارگاه های تخصصی ،پژوهشی و فرهنگی

کارگاه‌های تخصصی کوتاه در زمینه ساخت فیلم کوتاه یا مستند با محوریت محیط زیست و آسیب‌های اجتماعی برگزار می‌شود تا برای جوانان و علاقمندان این حوزه، یک فرصت آموزش در این زمینه فراهم شود.

گاه‌شمار جشنواره:

تاریخ شروع ثبت‌نام در سایت جشنواره: ۱۵ شهریور ۱۴۰۱

تاریخ پایان ثبت‌نام در سایت جشنواره:  15 مهر ۱۴۰۱

اعلام فیلم‌های راه‌ یافته:  10 آبان ۱۴۰۱

زمان برگزاری جشنواره:  25 آبان ۱۴۰۱

زمان برگزاری جشنواره:

جشنواره در آبان ماه ۱۴۰۱  به مدت ۳ روز با نمایش فیلم‌ها به صورت رایگان برای عموم  برگزار خواهد شد و مراسم اختتامیه و اهدا جوایز در انتهای روز سوم است.

جوایز جشنواره:

الف – فیلم کوتاه داستانی:

-جایزه بهترین فیلم داستانی با موضوع محیط زیست: دیپلم افتخار جشنواره و جایزه نقدی

-جایزه بهترین فیلم داستانی با موضوع آسیب‌های اجتماعی: دیپلم افتخارو جایزه نقدی

-جایزه بهترین فیلم پویا نمایی دیپلم افتخارجشنواره وجایزه نقدی

-لوح تقدیر وجایزه نقدی برای بهترین کارگردانی

– لوح تقدیر وجایزه نقدی برای بهترین تصویربرداری

-لوح تقدیر وجایزه نقدی برای بهترین تدوین

-لوح تقدیر وجایزه نقدی برای بهترین فیلمنامه

ب – فیلم مستند:

– جایزه بهترین فیلم مستند با موضوع محیط زیست: دیپلم افتخار جشنواره وجایزه نقدی

– جایزه بهترین فیلم مستند با موضوع آسیب‌های اجتماعی: دیپلم افتخار و جایزه نقدی

-جایزه بهترین تحقیق وپژوهش درهر دو بخش آسیب های اجتماعی ومحیط زیست

پ  جایزه بهترین فیلم پویا نمایی: دیپلم افتخار جشنواره و جایزه نقدی

جایزه ویژه: دیپلم افتخار و جایزه نقدی


تبصره : دبیر جشنواره حق دارد در هر بخش یک جایزه اضافه نماید.

مقررات عمومی:

– شرکت همه فیلمسازان، نهادها، سازمان های دولتی و تهیه کنندگان بخش خصوصی آزاد است.

–  فیلمهای کوتاه داستانی، مستند که از سال ۹۷  به بعد تولید شده می توانند متقاضی شرکت در جشنواره باشند.

– آثاری مورد نظر برگزارکنندگان جشنواره است که با قواعد هنری و استانداردهای حرفه ای درقالب های فیلم کوتاه داستانی، مستند ساخته شده باشند. (موزیک ویدئو یا گزارش‌های تلویزیونی و … در جشنواره شرکت داده نمی‌شود.)

– هیات انتخاب و داوری جشنواره از میان کارشناسان و متخصصین حوزه سینما انتخاب خواهند شد .

– حداکثر زمان برای آثار کوتاه داستانی و مستند ۴۰ دقیقه است.

– تعیین تاریخ و زمان نمایش فیلم‌ها به عهده دبیرخانه جشنواره است.

– جشنواره مجاز است فیلم های منتخب را در قالب هفته های فیلم در شهرستان مریوان به نمایش در آورد همچنین جشنواره می تواند تا سقف ۳ دقیقه از اثر را جهت استفاده در امور فرهنگی و اطلاع رسانی به کار گیرد .

– دبیرخانه جشنواره مجاز به نمایش آثار برگزیده در پلتفرم های مجازی جهت رای گیری مردمی است.

– دبیرخانه جشنواره مجاز به استفاده از مواد تبلیغی شامل آنونس،تیزر،پوستروفیلم ارسالی جهت انجام امور رسانه ای واطلاع رسانی جشنواره است.

-نسخه فیلم های منتخب به قصد مصارف تبلیغاتی وفرهنگی در دبیرخانه جشنواره نگهداری می شود.

– تکمیل فرم ثبت نام جشنواره به منزله پذیرش تمامی بندها ومقررات آن از سوی شرکت کننده است.

– ارسال آنونس ،تیزر برای فیلم های راه یافته به بخش مسابقه الزامی بوده ودر سایت جشنواره متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد

– دعوت از مهمانان شهرستان ها براساس ضوابط تعیین شده توسط ستاد جشنواره انجام می پذیرد .

– در صورت اختصاص جایزه جشنواره در یک رشته به بیش از یک نفر، جایزه نقدی به صورت مشترک اهدا خواهد شد .

– نمایش فیلم ها در جشنواره، مطابق با ضوابط و مقررات سازمان سینمایی خواهد بود.

– لازم است متقاضیان پیش از ارسال آثار «شرایط فنی آثار» را مطالعه نمایند و فیلم‌هایی که استانداردهای فنی و نمایش را نداشته باشند از جشنواره حذف می‌گردند.

 – ثبت نام در جشنواره تنها به شیوه اینترنتی امکان پذیر است بنابراین لازم است صاحبان آثار با مراجعه به سایت جشنواره به نشانی … فرم تقاضای شرکت را تکمیل کرده واطلاعات مورد نیازشامل لینک فیلم، عکس فیلم ، عکس کارگردان را آپلود
و کد رهگیری را دریافت نمایند.

– متقاضیان باید ابتدا فرم ثبت نام جشنواره را در سایت به نشانی Nimafilm.ir  پرکرده وسپس لینک فیلم ویا نسخه فیلم را بارگذاری کنند.

– به فیلم‌هایی که به بخش مسابقه جشنواره راه‌ یافته‌اند، گواهی شرکت داده خواهد شد.

– پس از راه‌ یابی فیلم‌ها به جشنواره، امکان خارج کردن آن‌ها از برنامه وجود ندارد.

– تهیه کننده اثر مسئول پاسخگویی به هرگونه ادعا در زمینه حقوق مادی ،معنوی وشهروندی اشخاص بوده وجشنواره در این باره مسئولیتی نخواهد داشت.

– نتایج بازبینی و اعلام  فیلم های منتخب از طریق رسانه های دیداری- شنیداری، سایت‌های معتبر و سایت اختصاصی جشنواره خواهد بود لذا دبیرخانه موظف به  پاسخ گویی از طریق تلفن نخواهد بود.

-اخذ تصمیم نهایی درباره موارد پیش‌بینی‌نشده که در مقررات حاضر لحاظ نشده و یا ابهامات ناشی از مفاد آن و تغییر در بعضی از مقررات،  با دبیر جشنواره است و نظر ایشان قاطع و مصون از هرگونه اعتراض و ادعایی است.

– تکمیل فرم تقاضای شرکت در جشنواره به معنای قبول تمام مقررات اعلام شده است.

تذکر: ثبت تقاضای شرکت در جشنواره می‌بایستی صرفاً توسط «تهیه‌کننده ،پخش کننده و یا نماینده قانونی» تکمیل و به جشنواره ارائه شود.

شرایط فنی آثار:

• تمامی آثار ارسالی بایستی به صورت فایل دیتا به دبیرخانه جشنواره ارائه گردند.

• قطع فیلم های ارسالی : DV، DVC، HD ، Full HD

*فرمت های قابل پذیرش:

DV AVI / MPEG 4 (H.264) / MOV (H.264) / MXF

 نشانی دبیرخانه جشنواره فیلم زریبار: مریوان ، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان مریوان

تلفن:

سایت جشنوارهNimafilm.ir :

ایمیل : lnfo@nimafilm.ir

برای دریافت فرم  ثبت نام وپذیرش آثار به وبسایت  Nimafilm.ir  مراجعه نمایید وجهت کسب اطلاعات بیشتروتماس با دبیرخانه جشنواره فیلم مستند زریبارمی توانید با شماره ۰۹۳۸۱۸۳۴۰۴۴ تماس حاصل فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *